Bc. Lucie Petrová

Bakalářská práce

Povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávního vztahu a kontrola jejich dodržování zaměstnavatelem

Duties of Employees Arising from an Employment Relationship and the Supervision of Compliance by an Employer
Anotace:
Práce pojednává o povinnostech zaměstnanců, které vyplývají pracovněprávních vztahů. Dále práce pojednává o způsobech kontroly zaměstnanců zaměstnavatelem a o možnostech sankciování zaměstnanců, když své povinnosti nedodrží.
Abstract:
This thesis focuses on the obligations of employees which result from the labor relations. Another issue which is dealt with are the ways of supervision over employees which can be used by an employer, and the possible sanctions of employees in case they do not comply with their obligations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta