Jakub Kolařík

Diplomová práce

Využití bezdrátové technologie Bluetooth pro distribuovaný měřicí systém

Using Wireless Technology Bluetooth for Distributed Measuring System
Anotace:
Úkolem této diplomové práce je návrh distribuovaného měřicího systému na bázi technologie Bluetooth. Zadáním práce byl návrh vhodného měřicího systému pro studentské soutěže pořádané v rámci podpory pre-univerzitního vzdělání a dnů otevřených dveří. Distribuované moduly pro jednotlivé soutěžní stanoviště obsahují zobrazovací LCD jednotku, tlačítkové ovládání pro verifikaci údajů pořadateli, Bluetooth …více
Abstract:
The goal of this work is to design a distributed measurement system based on Bluetooth technology. Entering the job was designing an appropriate system for measuring student contest organized in support of pre-university education and open days. Distributed modules for the various competition sites contain LCD display unit, push-button controls for the verification of data organizer, Bluetooth Smart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Slanina
  • Oponent: Jiří Kazárik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika