Ing. Šárka Bártlová

Bakalářská práce

Využití prostředků podpory prodeje v organizaci

Use of Promotion Means in a Company
Anotace:
Teoretická část práce popisuje integrovanou marketingovou komunikaci, její výhody a nevýhody, nástroje komunikačního mixu - reklamu, PR, osobní prodej, direkt marketing, ale především podporu prodeje, kde jsou charakterizovány výhody a nevýhody, cíle, význam, efektivnost a jednotlivé nástroje podpory prodeje. V praktické části jsem se zaměřila na analýzu společnosti Škoda Auto a.s., její marketingové …více
Abstract:
Abstract The theoretical section describes integrated marketing communications (IMC) and pros and cons of this approach; it focuses on corporate communication tools and techniques such as advertising, PR, personal selling, direct marketing and sales promotion in particular. For the latest mentioned, advantages and disadvantages, objectives, importance, effectiveness and individual sales support tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní