Bc. Adam Steger

Bakalářská práce

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)

Event Marketing as a part of the selected company Sales Promotion (case study)
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je představit nový nástroj marketingové komunikace - event marketing, který je považován za nejvyšší nástroj public relations. Důležitost event marketingu neustále roste nejen v České republice, ale i v zahraničí. Čtenář se seznámí s tématem event marketingu a jeho charakteristikou. Teoretická část práce definuje pojem event marketing, jeho charakteristiky a postavení …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to introduce new tool of marketing communication – event marketing, which is considered to be the highest tool of public relations. The importance of event marketing is constantly growing, not only in the Czech Republic but also abroad. The reader is introduced to the topic of event marketing and its characteristics. Theoretical part of the thesis defines the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration