Bc. Mariana Firbasová

Diplomová práce

Zapojení českých univerzit do programu Erasmus: vývoj a trendy v kontextu evropeizace

The participation of Czech Universities in the Erasmus programme: trends and patterns in the context of Europeanization
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá dopady programu Erasmus na české univerzity v kontextu evropeizace. Předmětem výzkumu diplomové práce jsou studentské mobility a mobility akademiků. Konkrétně je cílem analyzování a popsání vývoje a trendů zapojení vybraných deseti univerzit do programu Erasmus. Každé univerzitě je věnována samostatná kapitola a následně jsou jednotlivé univerzity souhrnně srovnávány …více
Abstract:
The thesis deals with impact of programme Erasmus on the czech univesities in the context of Europeanization. The objects of interest of this diploma thesis are student mobilities and teaching staff mobilities. It tries to analyze main patterns and trends of participation in programme Erasmus in ten selected universities. Reported findings of each univerity are compared subsequently. In term of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií