Theses 

Závislostní chování mladistvých a možnosti psychocociální intervence – Jaroslav Podzimek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Jaroslav Podzimek

Bakalářská práce

Závislostní chování mladistvých a možnosti psychocociální intervence

Anotace: Bakalářská práce pojednává o sociálně-patologických jevech, konkrétně o závislostním chování ve vztahu k cílové skupině mladistvých. Je charakterizována jak závislost na alkoholu, tak i na nealkoholových drogách a současně je pozornost věnována závislostem souvisejícím s moderními technologiemi, jakými jsou internet a sociální sítě. V empirické části je cílové skupině mladistvých předložen dotazník. Dotazník sleduje možnosti trávení volného času mladistvých, zkušenosti s návykovými látkami, postoj k závislostnímu chování a k moderním technologiím.

Abstract: Abstract The thesis deals with the socio-pathological phenomena, namely the addictive behavior in relation to the target group of young people. It is characterized as addiction to alcohol and non-alcohol drugs at the same time, attention is paid to the dependencies associated with modern technologies such as the Internet and social networks.In the empirical part of the target group of young people submitted questionnaire. The questionnaire follows the possibilities of leisure adolescents experience with drugs, attitudes toward addictive behavior and modern technology.

Klíčová slova: Závislost, alkohol, nealkoholové drogy, mladiství, internet, sociální síť, rizikové chování, kyberšikana, intervence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz