Ing. Adéla Palátová

Bakalářská práce

Cestovní ruch a životní prostředí

Tourism and the Environment
Anotace:
Cílem práce „Cestovní ruch a životní prostředí“ je popis vztahů cestovního ruchu a životního prostředí, a jejich vzájemné působení. První část je věnována teorii cestovního ruchu, jeho formám a druhům. Zároveň je zde stručně popsán historický vývoj cestovního ruchu a povědomí o ochraně životní prostředí. Druhá část se zabývá popisem vzájemných vztahů a působení cestovního ruchu a životního prostředí …více
Abstract:
The goal of thesis „Tourism and the Environment“ is a description of the relationship between tourism and the environment and their interaction. The first part is devoted to the theory of tourism, its forms and kinds. It is also briefly discribed the historical development of tourism and the awareness on the protection of the environment. The second part deals with the interrelationship between tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch