Jaroslav ŠPITÁLSKÝ

Bachelor's thesis

Metoda Assessment centrum v praxi

Assessment centre method in practice
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na assessment centra jako jednu z moderních metod výběru a hodnocení zaměstnanců. Assessment centrum umožňuje komplexní hodnocení jedinců a skupin za pomoci individuálních a skupinových úkolů. Hlavním znakem assessment centra je větší počet hodnotitelů, široká škála používaných metod a pozorování změny v čase. Práce byla zaměřena především na popis tvorby a realizace …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused to the assessment centre problematics as one of the modern method of employee's selection and evaluation. The assessment centre enables complex evaluation of individuals and groups thanks to individual and grouped tasks. The main signs of the assessment centre are greater number of assessors, wide range of methods and change in time observation. The thesis is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPITÁLSKÝ, Jaroslav. Metoda Assessment centrum v praxi. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.