Mgr. Václav Blahut

Bakalářská práce

Detekce odlehlých bodů a jejich vysvětlení

Outlier detection and explanation
Anotace:
Tato práce představuje a v praxi ověřuje novou metodu detekce odlehlých bodů a jejich vysvětlování pomocí induktivního logického programování. Nejdříve definujeme problém odlehlých bodů a jejich detekce a vysvětlování. Poté odlehlé body formalizujeme v kontextu logiky a popíšeme algoritmus pro jejich detekci. Představíme naši implementaci tohoto algoritmu a otestujeme ji na čtyřech datových sadách …více
Abstract:
This paper presents and evaluates novel method of outlier detection and explanation using inductive logic programming. First, we introduce the problem of outliers, their detection and explanation. Then we formalize outliers in context of logic and describe an algorithm for their detection. We present our implementation of this algorithm and evaluate it on four datasets, namely Zoo, Student Loans, Small …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka