Jaromír Piesch

Bakalářská práce

Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do uzavřených prostor

Analysis of Ability of Brigades of Fire and Rescue Service of Capital City of Prague to Enter Confined Spaces
Anotace:
PIESCH, J.: Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do uzavřených prostor, Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 46 s. Práce se zabývá zhodnocením schopnosti jednotek Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy vnikat do uzavřených prostor. Popisuje faktory, které ovlivňují tuto schopnost a jak tyto faktory mohou ovlivňovat celkovou akceschopnost jednotek. Hodnotí míru …více
Abstract:
PIESCH J.: Analysis of Ability of Brigades of Fire and Rescue Service of Capital City of Prague to Enter Confined Spaces, Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 46 s. This Bachelor thesis is evaluating skills of units’ fire rescuers to break into closed space. This work describes most important factors affecting the ability and also factors which could affect fighting power of units. It appreciates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Radim Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu