Bc. Michaela Nevečeřalová

Diplomová práce

Jan Skácel v literární výchově

Jan Skácel in Literature Classes
Anotace:
Diplomová práce mapuje život a tvorbu moravského básníka Jana Skácela. Zaměřuje se na autorovu poezii tvořící stěžejní část jeho díla. Seznamuje s výsledky šetření zjišťujícího četnost zastoupení Skácelovy tvorby v čítankách pro šestou až devátou třídu základní školy. Volí ukázky básní, jež jsou vhodné pro využití v hodinách literární výchovy na druhém stupni základní školy, a poskytuje metodické listy …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the life and works of Moravian poet Jan Skácel. It focuses on author's poetry which represents a crucial part of his entire works. The Thesis presents the results of a survey aiming at presence of Skácel's poetry in reading-books for pupils in lower secondary schools. It chooses those examples of poems which are suitable for Czech literature classes in lower secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Sulovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nevečeřalová, Michaela. Jan Skácel v literární výchově. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická