Bc. Veronika Rašovská

Diplomová práce

Didaktická jazyková hra jako aktivizující metoda ve výuce ruského jazyka

Didactic Language Game as an Activating Method in Russian Language Classes
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce jsou didaktické jazykové hry jako aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na druhém stupni základní školy. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části práce je na teoretické rovině vymezena problematika výuky a výukových metod (zejména aktivizujících), her (zejména didaktických jazykových), aktivizace a motivace žáků druhého stupně základní školy …více
Abstract:
The main theme of the diploma thesis is methodology-linguistic games as stimulating methods in the Russian language teaching process at the second stage of elementary school. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The problems of teaching and teaching methods (mainly stimulating), games (mainly methodologically-linguistic) and activation and motivation of pupils attending second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta