Bc. Lukáš JAŠEK, DiS.

Diplomová práce

Akutní intoxikace oxidem uhelnatým: patofyziologie a léčebné aspekty včetně hyperbarické oxygenoterapie

Acute carbon monoxide intoxication: pathophysiology and therapeutic aspects including hyperbaric oxygen therapy
Anotace:
Léčba v hyperbarické komoře, hyperbarická oxygenoterapie neboli také hyperbaroxie, je relativně velmi mladý medicínský obor, který prošel během své existence velkými změnami. Cílem této diplomové práce je objasnění historie, významu hyperbaroxie, technologie léčby a vysvětlení základních principů, na kterých je založena. Praktická část je věnována problematice akutní intoxikace CO, kde se zaměřuje …více
Abstract:
Treatment in a hyperbaric chamber, hyperbaric oxygen therapy or hyperbaric therapy, is a relatively young medical field that has undergone major changes during its existence. The aim of this master thesis is to describe history, meaning of hyperbaroxia, treatment technology and explain basic principles on which it is based. The practical part is dedicated to a state of acute CO intoxication. It is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAŠEK, Lukáš. Akutní intoxikace oxidem uhelnatým: patofyziologie a léčebné aspekty včetně hyperbarické oxygenoterapie. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta