Bc. Pavlína Adamcová

Master's thesis

Komunikace v organizaci

Communication in Organization
Abstract:
Je komunikace uvnitř organizace důležitá? Proč se nezabývat jen marketingovou komunikací orientovanou na zákazníka (veřejnost)? Souvisí vnitropodniková komunikace s produktivitou práce? Co je to firemní kultura? Na tyhle a další otázky vám poskytnou odpověď následující stránky. Teoretická část práce nabídne pohled do problematiky komunikace v organizaci, praktická část pak příklad průzkumu fungování …more
Abstract:
How important is the communication within an organization? Why not to concentrate only on customer orientated marketing communication? Is the corporate communication related to the work productivity? How can we define corporate culture? These questions should be answered by following pages. The theoretical part concentrates on the communication within an organization, the practical part offers a survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.