Jiří Moravec

Bachelor's thesis

Analýza nezaměstnanosti v zemích EU

Analysis of unemployment in EU countries
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat míru nezaměstnanosti v zemích Evropské unie zejména v roce 2016. Veškerá data použitá v této bakalářské práci byla získána z databáze Eurostatu. Výpočty a tvorba grafů jsou provedeny v programech MS Excel a R. Míra nezaměstnanosti je analyzována pomocí popisných statistik, grafů a jsou zde provedeny neparametrické testy, které testují rozdílnosti skupin podle …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the unemployment rate in the European Union countries especially in year 2016. All data used in this bachelor thesis was obtained from the Eurostat database. Calculations and graphs are made in MS Excel and R. The unemployment rate is analyzed using descriptive statistics, graphs and nonparametric tests which are performed to test differences in groups …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2020
  • Supervisor: Dagmar Blatná
  • Reader: Adam Čabla

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78827

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii