Bc. Lucie ČAJKOVÁ

Bachelor's thesis

Dobrovolnictví v paliativní péči

Volunteering in palliative care
Abstract:
Bakalářská práce ?Dobrovolnictví v paliativní péči? nabízí svým čtenářům základní vhled do problematiky paliativní a hospicové péče, dobrovolnictví a dobrovolnictví v paliativní péči. Objasňuje základní pojmy a přístupy v těchto oblastech a nahlíží na práci všeobecné sestry v paliativní péči a její spolupráci s dobrovolníky. Praktická část bakalářské práce se zabývá zjištěním, jaké mají studenti oboru …more
Abstract:
Bachelor thesis "Volunteering in palliative care" offers its readers a basic insight into the problems of palliative and hospice care, volunteering and volunteering in palliative care. It explains the basic concepts and approaches in these areas and looks at the work of nurses in palliative care and its cooperation with volunteers. The practical part of the bachelor thesis deals with findings what …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAJKOVÁ, Lucie. Dobrovolnictví v paliativní péči. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta