Ing. Rostislav Alka

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communication mix chosen company depending on changes in its marketing mix
Anotace:
V bakalářské práci je řešena problematika změny marketingového mixu v závislosti na růstu konkurence lyžařského centra Přemyslov. V první části práce je na základě odborných knih charakterizován marketingový a komunikační mix na obecné úrovni, v další, tedy praktické části, jsou jednotlivé marketingové nástroje propagace aplikovány na ski areál. V závěrečné části budeme zkoumat, jestli byla hypotéza …více
Abstract:
The work is dealing with developments in marketing mix, depending on the growth of competition ski center Premyslov. The first part is based on professional books characterized by marketing and communication mix at a general level. In the next one, marketing tools are applied to the ski area. In the final section, we examine whether the hypothesis - appropriately selected marketing activities can increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní