Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Ing. Rostislav Alka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Rostislav Alka

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communication mix chosen company depending on changes in its marketing mix

Abstract: V bakalářské práci je řešena problematika změny marketingového mixu v závislosti na růstu konkurence lyžařského centra Přemyslov. V první části práce je na základě odborných knih charakterizován marketingový a komunikační mix na obecné úrovni, v další, tedy praktické části, jsou jednotlivé marketingové nástroje propagace aplikovány na ski areál. V závěrečné části budeme zkoumat, jestli byla hypotéza – vhodně zvolené marketingové aktivity ski areálu dokáží zvýšit výnosy podniku, pravdivá či nepravdivá.

Abstract: The work is dealing with developments in marketing mix, depending on the growth of competition ski center Premyslov. The first part is based on professional books characterized by marketing and communication mix at a general level. In the next one, marketing tools are applied to the ski area. In the final section, we examine whether the hypothesis - appropriately selected marketing activities can increase the revenues of a company, are true or false.

Keywords: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, lyžařské centrum, reklama, propagace, PR, podpora prodeje, direkt marketing, tržby, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, Ski Area, Advertisement, Publicity, Sales Support, Direct Marketing, Sales

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 16:08, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz