Ing. Rostislav Alka

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communication mix chosen company depending on changes in its marketing mix
Abstract:
V bakalářské práci je řešena problematika změny marketingového mixu v závislosti na růstu konkurence lyžařského centra Přemyslov. V první části práce je na základě odborných knih charakterizován marketingový a komunikační mix na obecné úrovni, v další, tedy praktické části, jsou jednotlivé marketingové nástroje propagace aplikovány na ski areál. V závěrečné části budeme zkoumat, jestli byla hypotéza …more
Abstract:
The work is dealing with developments in marketing mix, depending on the growth of competition ski center Premyslov. The first part is based on professional books characterized by marketing and communication mix at a general level. In the next one, marketing tools are applied to the ski area. In the final section, we examine whether the hypothesis - appropriately selected marketing activities can increase …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní