Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Ing. Rostislav Alka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Rostislav Alka

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communication mix chosen company depending on changes in its marketing mix

Anotace: V bakalářské práci je řešena problematika změny marketingového mixu v závislosti na růstu konkurence lyžařského centra Přemyslov. V první části práce je na základě odborných knih charakterizován marketingový a komunikační mix na obecné úrovni, v další, tedy praktické části, jsou jednotlivé marketingové nástroje propagace aplikovány na ski areál. V závěrečné části budeme zkoumat, jestli byla hypotéza – vhodně zvolené marketingové aktivity ski areálu dokáží zvýšit výnosy podniku, pravdivá či nepravdivá.

Abstract: The work is dealing with developments in marketing mix, depending on the growth of competition ski center Premyslov. The first part is based on professional books characterized by marketing and communication mix at a general level. In the next one, marketing tools are applied to the ski area. In the final section, we examine whether the hypothesis - appropriately selected marketing activities can increase the revenues of a company, are true or false.

Klíčová slova: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, lyžařské centrum, reklama, propagace, PR, podpora prodeje, direkt marketing, tržby, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, Ski Area, Advertisement, Publicity, Sales Support, Direct Marketing, Sales

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 14:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz