Bc. Lukáš Doubek

Bakalářská práce

Vztah mezi osobnostními rysy a osobní pohodou v období adolescence

Relations between personality traits and subjective well-being during adolescence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahy mezi osobnostními charakteristikami a osobní pohodou v období adolescence. Zkoumá také vývoj osobnostních rysů Pětifaktorového modelu v adolescenci a genderové rozdíly. Práce zpracovává data z brněnské longitudinální studie BLSY, která zkoumala adolescenty ve dvouletém časovém horizontu během let 2014 a 2016. Výzkumný soubor studie BLSY tvořilo 574 studentů základních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with relations between personality traits and subjective well-being during adolescence. It also examines development of the Big Five Factor traits during adolescence and gender differences. The thesis processes data from Brno Longitudinal Study of Youth (BLSY), which examined adolescents in a 2-year horizon from 2012 to 2014. BLSY contained research sample of 574 elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.