BcA. Martin Strakoš, DiS.

Diplomová práce

Skladby pro sólový fagot v díle Antonína Rejchy

Compositions for solo bassoon in the work of Antonín Rejcha
Anotace:
Diplomová práce „Skladby pro sólový fagot v díle Antonína Rejchy“ pojednává o skladatelově dětství, mládí, létech dospívání i osobním životě. Popisuje Rejchovu skladatelskou a uměleckou cestu, jeho vliv a odkaz, který zanechal pro další generace. Obsahuje informace o skladbách pro sólový fagot: Sonáta pro klavír a fagot, Variace pro fagot a smyčcový orchestr, Grand Quintet pro fagot a smyčcový kvartet …více
Abstract:
This diploma thesis entitled, "Compositions for solo bassoon in the work of Antonín Rejcha" deals with the composer´s early years, adolescence years and his personal life. It describes Rejcha´s compositional and artistic journey, his influence and legacy which he left for future generations. It contains information on these significant compositions for the solo bassoon: Sonate for piano and bassoon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jaroslav Kubita

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/hudy7/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na fagot

Práce na příbuzné téma