Mgr. Nicol Šostá

Diplomová práce

Diagnostika dítěte v mateřské škole

Diagnosis of the child in the kindergarten
Anotace:
Tato práce s názvem Diagnostika dítěte v mateřské škole se zabývá tématem pedagogické diagnostiky v prostředí jedné konkrétní mateřské školy. Cílem práce je zjistit a popsat, jakou podobu má diagnostika dítěte v mateřské škole z pohledu učitelek. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů souvisejících s tématem diagnostiky, také se zabývá historií pedagogické diagnostiky, specifiky dítěte …více
Abstract:
This thesis called Diagnosis of the child in the kindergarten deals with the topic of pedagogical diagnostics which takes place directly in one particular kindergarten. The aim of this thesis is to identify and describe, how does the diagnosis of the child in the kindergarten look like from the teacher´s point of view. The theoretical part of the thesis focuses on defining main terms connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta