Mgr. Zuzana Jurčíčková

Diplomová práce

Kvantifikace genové exprese onkologických biomarkerů chronické lymfocytární leukemie metodou real-time PCR

Gene expression quantification of biomarkers of chronic lymphocytic leukemia by real-time PCR method
Anotace:
Jedním z nejčastějších typů leukémie v západní Evropě, která postihuje především starší pacienty, je chronická lymfocytární leukémie. Průběh nemoci může být velmi různý v závislosti na typu prognózy, proto je včasné určení předpokládaného klinického průběhu nemoci v této oblasti velmi důležité. V dnešní době je v diagnostice CLL největší důraz kladen na identifikaci molekulárně biologických markerů …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) occurs mostly in elderly people and is the most common leukemia in the Western world. Advances in the identification and understanding of genomic and molecular markers are helping better predict disease progression and patient survival. The effort is to determine biomarkers that would be able to definitively determine the likelihood of rapid disease progression before …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurčíčková, Zuzana. Kvantifikace genové exprese onkologických biomarkerů chronické lymfocytární leukemie metodou real-time PCR. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická