Bc. Petra Poláčková

Diplomová práce

Dědičnost sutura metopica u velkomoravské populace ze Znojma – Hradiště

Inheritance of sutura metopica in the Great Moravian population from Znojmo – Hradiště
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovit míru příbuzenství mezi jedinci z velkomoravského pohřebiště (9.–10. století) Znojmo-Hradiště, u nichž perzistovala sutura metopica. Protože se jedná o epigenetický znak s vysokým koeficientem heritability, lze jej využít jako indikátor příbuzenských vztahů. Dříve byla příbuznost mezi jedinci na pohřebištích určována na základě přítomnosti epigenetických znaků. Metody …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis was to determine kinship between individuals from a Great Moravian burial ground (9th–10th century) Znojmo-Hradiště with persisted sutura metopica. This epigenetic trait has high heritability rate, therefore it can be possibly used as an indicator of kinship. Previously, kinship between individuals from burial grounds was determined by occurrence of epigenetic traits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta