Mgr. Luboš Nedorost

Bakalářská práce

Návrh WWW GIS obce České Velenice

A design of a WWW based GIS for the Česke Velenice municipality
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit řešení geografického informačního systému obce České Velenice s WWW uživatelským rozhraním, založené na standardech OpenGIS a W3C a použití open source technologií. Práce obsahuje zhodnocení podobných existujících řešení, popis a zpracování vstupních dat a jejich implementaci do GISu. Výsledný produkt by měl pomoci místní samosprávě a občanům v …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is design and creation a solution of geographic information system for municipality České Velenice with web user interface based on openGIS and W3C standards and using open source technologies. The work contains evaluation of similar existing solutions, description and processing of input data and their implementation into GIS. Final product should help local government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Kněžínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika