Ing. Richard Unruh

Bakalářská práce

Úloha výzkumu trhu v marketingové strategii a systému informací - specificky metoda Mystery shopping

Role of market research in marketing strategy and informations system - specifically the Mystery Shopping method
Anotace:
Pro úspěšné řízení podniku jsou potřeba aktuální, optimálně průběžné informace z trhu. V případě, že se jedná o výrobní podnik nebo poskytovatele služeb, osvědčil se výzkum trhu technikou Mystery Shopping. Zpracovatel výzkumu vystupuje ve vztahu k prodejní síti v roli potenciálního zákazníka. Zjištěné zkušenosti z prodejních míst zaznamenává do dotazníků a následně je statisticky vyhodnocuje. Statistika …více
Abstract:
To operate a business successfully, current data are needed, the fresher the better. As regards businesses that consist of manufacturing or providing services, a type of market research called Mystery Shopping has proved very efficient, when the researcher actually plays the role of a costumer. As such, he/she collects data all through the vending network, fills them in a questionnaire and analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní