Mgr. Martin Bauer

Diplomová práce

Spiritualita v životních situacích

Spirituality in life situations
Anotace:
Práce se zabývá spiritualitou a jejím uplatněním v chování a prožívání jedince. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako je spiritualita, religiozita a náboženství, popsán vztah spirituality k některým psychologickým kategoriím a vybrané způsoby operacionalizace spirituality. V praktické části byla provedena analýza sebraných dat, tj. subjektivních popisů důležitých životních situací respondentů …více
Abstract:
The thesis concerns spirituality and its application to the actions and emotions of the individual. In the theoretical part the basic terms such as spirituality, religiosity and religion are introduced. There will also be a description of the relationship between spirituality and some psychological categories and chosen ways of operationalisation of spirituality. In the practical part the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta