Bc. Milena ŠLAPÁKOVÁ

Master's thesis

Motivace a stimulace pracovníků ve vybrané organizaci

Employee motivation and stimulation in the specific organization
Abstract:
Cílem práce bylo vymezit základní přístupy motivace a stimulace zaměstnanců ve vybrané organizaci, se zaměřením na systém odměňování, dále posoudit jeho funkčnost a efektivnost a případně navrhnout doporučení a změny, které by vedly ke zlepšení daného systému. Pro získání potřebných informací proběhlo ve společnosti dotazníkové šetření, které bylo doplněno o rozhovory se zaměstnanci. Výzkum odhalil …more
Abstract:
The main aim of this work was to define the basic approaches of motivation and stimulation of employees in the specific organization with a focus on rewarding system. Further assess its efficiency and effectiveness and to propose recommendations and changes that would lead to the improvement of that system. To obtain the necessary information the questionary research in the company was used and completed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠLAPÁKOVÁ, Milena. Motivace a stimulace pracovníků ve vybrané organizaci. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Management of Commerce

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses w3usve w3usve/2
6/5/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6/5/2013
Bulanova, L.
8/5/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.