Romana ERNSTOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj migrace vybraných okresních měst v Čechách

Development of migration in selected district town in Bohemia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem migrace vybraných okresních měst v Čechách. V první kapitole jsou uvedena teoretická východiska migrace. Charakteristika jednotlivých měst je uvedena ve druhé kapitole. V této kapitole je uveden krátký popis města, správního obvodu s rozšířenou působností a okresu. Pro jasnější analýzu jsou zde také uvedeny pracovní možnosti, možnosti vzdělání, míry nezaměstnanosti …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on the development of migration in selected district towns in Bohemia. The first chapter comprises theoretical basis. Characteristics of individual cities is presented in the second chapter. In this chapter is a brief description of the city, administrative district with extended powers and district. For a clearer analysis are also provided employment opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERNSTOVÁ, Romana. Vývoj migrace vybraných okresních měst v Čechách. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma