Jan Štambachr

Diplomová práce

Systém pro měření kvality napětí v distribuční soustavě v místě připojení větrné elektrárny dle ČSN EN 61400.

System for Power Quality Measurement for Wind Turbines Connected Distribution Network According to IEC61400-21.
Anotace:
Tato Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení a testování kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren v místě připojení do třífázové elektrické rozvodné soustavy. Sledovány jsou charakteristiky jak v časové, tak ve frekvenční oblasti. Jsou to především změny napětí (flicker), kolísání výkonu, odezvy elektrárny na přechodové děje a harmonické i neharmonické složky frekvenčního …více
Abstract:
This diploma thesis looks into problem of testing quality of power electric properties measured on wind turbines in place of connection to three-phase power grid. Properties are monitored in both time and frequency domain and comprise primarily of voltage changes and fluctuation (flicker), power characteristics, response to transitional events during wind turbine operation and harmonic and nonharmonic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Bilík
  • Oponent: Jiří Hula

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava