Bc. Jan ŠMEHLÍK

Bakalářská práce

Digitální video na internetu

Digital video on internet
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá převážně digitálním videem na internetu. Rozebírá a srovnává možnosti použití digitálního videa a technologii. První část práce pojednává o teoretických principech. Jsou zde rozebírány jednotlivé pojmy, mechanizmy a technologie. Popisuje různé metody prezentace videa na internetu. V další části jsou testovány a porovnávány nejpoužívanější kodeky a enkodéry, které se dnes …více
Abstract:
Bachelor's thesis discusses mainly about digital video on the internet. It analyzes and compares the posibility of using video and digital technology. The first part deals about theoretical principles. There are discussed various concepts, mechanisms and technologies. It describes various method of presenting video on internet. In another parts are tested and compared the most widely used codecs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMEHLÍK, Jan. Digitální video na internetu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma