Bc. Dušan Ďurajka

Master's thesis

Redesign of configuration tools for traffic management systems

Redesign of configuration tools for traffic management systems
Anotácia:
Táto práca sa zaoberá redesignom troch aplikácií na správu dopravy vytvorených spoločnosťou Siemens. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť obsahuje prehľad oblasti UX so základnými definíciami používaných pojmov a dostupných techník užívateľského výskumu. Taktiež popisuje rozličné spôsoby vytvárania prototypu. Praktická časť tejto práce opisuje proces redesignu aplikácií spomínaných …viac
Abstract:
This thesis deals with the redesign of three traffic management applications developed by Siemens. It is divided to the theoretical and practical part. The theoretical part contains an overview of the user experience field with the basic definition of used terms and available user research techniques and deliverables. It also discusses different approaches to prototyping. The practical part of this …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering