Bc. Iva Karásková

Diplomová práce

Rekvalifikace a jejich vliv na zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno – venkov

Requalifications and Their Impact on Employability of Job Applicants in the Brno – venkov District
Anotace:
Tato práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jak ovlivnila účast v rekvalifikačních programech v letech 2008 a 2009 zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v okrese Brno – venkov. Práce je pojata jako sumativní evaluace ex-post se zaměřením na zlepšení výsledku. Evaluace je kombinací analýzy kvantitativních a kvalitativních dat. Autorka vychází z konceptu zaměstnatelnosti. Naznačuje, jak lze vliv …více
Abstract:
This disertation thesis is inteded to answer a question, how a participation in retraining programs affected an employability of job applicants in the Brno – venkov district within years 2008 – 2009. This thesis is a summative evaluation ex-post focused on outcome improvement. The evaluation is a combination of quantitative and qualitative data analysis. Authoress starts from a concept of employability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce