Mgr. Marcela Gorecká

Bakalářská práce

Spravedlnost v pojetí J. Rawlse a R. Nozicka

Theory of justice by J. Rawls and R. Nozick
Anotace:
Bakalářská práce Spravedlnost v pojetí J. Rawlse a R. Nozicka se věnuje názorům dvou významných politických filozofů 20. století a zároveň nastiňuje vývoj pojetí spravedlnosti u důležitých filozofů antiky, středověku i novověku. Práce se zabývá otázkou rozdělování bohatství ve společnosti, otázce svobody a vlastnictví. Cílem práce je srovnat pojetí J. Rawlse a R. Nozicka a odpovědět na otázku, jaká …více
Abstract:
This thesis Theory of justice by J. Rawls and R. Nozick attends to thoughts of two significant political philosophers of 20th century and simultaneously outlines conceptions of justice by important philosophers of antique, medieval times and modern period. Thesis deals with question of distribution in society, question of freedom and ownership. The aim of this thesis is comparison of conception by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta