Bc. Matúš Kravec

Diplomová práce

Komplexní analýza a vizualizace otevřených dat ve zdravotnictví

Complex analysis of open health data
Abstract:
The goal of this thesis is to explain the concept of open data and to describe its current usage in healthcare in Czech Republic. Another goal is to create web interface for effective and clear visualization of provided data sets, specifically National register of health care providers (NRPZS) and evaluation of the quality of web portals of selected medical facilities. This thesis contains detailed …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je vysvetliť koncept otvorených dát a opísať ich aktuálne využitie v zdravotníctve v českej republike. Ďalším cieľom je vytvorenie webového rozhrania pre efektívne a prehľadné zobrazenie poskytnutých dátových sad, konkrétne Národní register poskytovateľov zdravotných služieb(NRPZS) a hodnotenie kvality webových portálov vybraných zdravotníckych zariadení. Táto práca obsahuje detailný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.