Mgr. Tereza Staňková

Rigorózní práce

Postoj k trestu v České republice a Dánsku: Role víry ve spravedlivý svět

Atittude to punishment in the Czech Republic and Denmark: A role of belief in a just world
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli se liší dánská a česká populace v různých ospravedlnění trestu v trestněprávním kontextu a jakou roli v postoji k trestu hraje víra ve spravedlivý svět. Výzkum zahrnuje tři teorie trestu - retribuční (cílem je odplata za zločin), eliminační (cílem je izolace pachatele) a odstrašující (cílem je odstrašení pachatele). Teoretickým východiskem pro rozdíl v postoji …více
Abstract:
The thesis aimed to find out whether Danish and Czech population differ in preference of justifications of punishment in a criminal context. The research included three theories of punishment – retribution, incapacitation and deterrence. Theoretical background for the difference in attitudes to punishment was the difference of Czech and Danish society in particular social aspects, specifically the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2016
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta