Bc. Čeněk POVA

Diplomová práce

Zneškodňování odpadů spalováním ve spalovně Termizo - Liberec

Remove of waste by burn in incinerator Termizo - Liberec
Anotace:
Energetické využití odpadu je jednou z nejefektivnějších metod jejich zneškodnění. Z takto zpracovaného odpadu se získá tepelná a elektrická energie, stavební materiály a železo, přičemž se výrazně zmenší množství odpadů, které jsou ukládány na skládkách. V současnosti jsou v České republice provozovány pouze tři zařízení tohoto typu. To neodpovídá standartu vyspělých zemí, ani požadavkům správně fungujícího …více
Abstract:
One of the most effective methods to dispose of waste is its re-usal for energetic purposes. Such processed waste produces thermal power and electricity, building materials and iron, and at the same time, the amount of dumped waste is reduced. Currently, there are only three facilities in the Czech Republic, where such process can take place. This fact fails to satisfy the standard of technologically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVA, Čeněk. Zneškodňování odpadů spalováním ve spalovně Termizo - Liberec . Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí