Ngoc Tan Nguyen, MBA

Disertační práce

Vztah znalostního managementu a výkonnosti organizací ve spojitosti s rolí inovací: zaměření na veřejné vysoké školy ve Vietnamu

The relationship between knowledge management and organisational performance, mediating role of innovation: the case of public universities in Vietnam
Abstract:
Za posledních deset let se znalostní management (ZM) vyvinul v novou disciplínu, která dosahuje na stále více výzkumných pracovníků na celém světě, s celou řadou publikací a výzkumných projektů v této oblasti. Spolu s řízením lidských zdrojů, je ZM považován za zdroj konkurenčních výhod pro všechny organizace, které chtějí dosáhnout svých cílů, společně se zvýšením výkonnosti. Vysoké školy napodiv …více
Abstract:
Over the past decades, knowledge management (KM), a new discipline of study, has drawn a growing number of researchers worldwide who produced numerous publications and conducted various researches in this field. Together with human resource management, KM is considered a source of competitive advantages for any organisation wishing to achieve its institutional goals and perform better. Meanwhile, higher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nguyen, Ngoc Tan. Vztah znalostního managementu a výkonnosti organizací ve spojitosti s rolí inovací: zaměření na veřejné vysoké školy ve Vietnamu. Zlín, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Economics and Management / Management and Economics

Práce na příbuzné téma