PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Disertační práce

Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu

Pre-school Children Communication Competency Analysis in South Moravian Region
Anotace:
Disertační práce prezentuje priority evropského předškolního vzdělávání včetně přípravy pedagogických pracovníků pro práci s dětmi této věkové kategorie a charakterizuje komunikaci jakožto důležitý předpoklad sociální kompetence v předškolním vzdělávání. Cílem předkládané studie byla analýza úrovně komunikačních kompetencí dětí předškolního věku navštěvujících mateřské školy v Jihomoravském kraji a …více
Abstract:
This thesis presents the priorities of the European pre-school education along with the training of teachers specialised on the age group of pre-school children. Defined is the communication as the important part of the social competencies in the pre-school period. The aim of the presented study was the analysis of the level of the communication competencies of children from the kindergartens in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2006
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta