Bc. Zina KAŠTOVSKÁ

Diplomová práce

Filipínská migrační politika na příkladu migrace do Kanady

Philippine migration policy: a case of migration to Canada
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou filipínské migrační politiky. Hlavním úkolem práce je popsat konkrétní formu migrační politiky Filipín vůči Kanadě, která je jednou z oblíbených cílových destinací mnoha Filipínců hledajících práci v zahraničí. V teoretické části práce bude představena teorie migračních politik na pozadí teorií mezinárodní migrace. V analytické části práce budou definice …více
Abstract:
This thesis presents an analysis of the Philippine migration policy. The main task of the thesis is to describe the particular form of the Philippine migration policy towards Canada which is one of the popular target destinations of many Filipinos searching for jobs abroad. In the theoretical part the migration policy theories will be introduced on the background of international migration theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015
Zveřejnit od: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠTOVSKÁ, Zina. Filipínská migrační politika na příkladu migrace do Kanady. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta