Jaroslav SVOBODA

Bakalářská práce

Haptický model

pro nevidomé a slabozraké podle obrazu Madony z Vyššího Brodu

Haptic model for the blind and partially sighted according to the image of the Madonna of Vyšší Brod
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována v teoreticko-praktické formě. Teoretická část se zabývá pochopením a funkčností gotických obrazů v souvislosti se středověkou mentalitou. Dále nastiňuje provázanost uměleckých proudů v Evropě a v Čechách. Jsou zmíněny nejdůležitější historické pohnutky a nejdůležitější dochované nástěnné a deskové malby v Českých zemích. Práce se také zabývá samostatným námětem madon …více
Abstract:
Bachelor thesis is processed in theoretical-practical form. The theoretical section deals with the understanding and functionality of Gothic paintings in connection with the medieval mentality. It also outlines the interconnectedness of artistic currents in Europe and the Czech lands. The most important historical motives and the most important preserved murals and plate paintings in the Czech lands …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Jaroslav. Haptický model. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w4m0xd w4m0xd/2
9. 7. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.