Miroslav SEDLÁČEK

Bakalářská práce

Úprava pasivní výhybky pro reproduktorovou soustavu S115

Redesign of passive crossover for S115 loudspeaker
Anotace:
Cílem této práce je prostudovat teorii reproduktorových pasivních výhybek, řešení původní výhybky reproduktorové soustavy Yamaha S 115 a navrhnout výhybku novou, dosahující lepších parametrů a s dostatečným dimenzováním součástek. Důvodem pro návrh nové výhybky je nedokonalá konstrukce výhybky původní. V práci je prostudováno původní řešení výhybky a zjištěny její nedostatky. Dále je prostudována potřebná …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to study the theory of loudspeaker passive crossovers, the original solution of Yamaha S 115 loudspeaker crossover and to design a new crossover, to achieve better parameters and with sufficient dimensioning of the components. The reason for design the new crossover is the imperfect design of the original switch. In the thesis the original solution of the crossover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Zuzjak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Miroslav. Úprava pasivní výhybky pro reproduktorovou soustavu S115. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace

Práce na příbuzné téma