Bc. Lucie MÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku

The Comparison of spontaneous succesion and technical reclamation on the Radovesice dump in the Most Basin
Anotace:
V této práci byla studována místa ponechaná sukcesi s místy technicky rekultivovanými (lesnicky a zemědělsky) na Radovesické výsypce na Mostecku. Cílem práce bylo porovnat druhové složení a diversitu na těchto místech. Ačkoliv nebyl prokázán signifikantní rozdíl v druhové diverzitě mezi jednotlivými plochami, kvalitativně se plochy lišily. V tomto ohledu je spontánní sukcese jistě adekvátní variantou …více
Abstract:
Sites left to spontaneous vegetation succession and technically reclamed sites were studied and compared on the Radovesice dump. The dump is situated in the Most Basin, in the northwestern part of the country. Data were sampled during one season {--} in summer 2008. Species composition and species diversity were analyzed along 100m transects located in the different sites. There was no significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 9799

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
 • Vedoucí: prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁLKOVÁ, Lucie. Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w4o3m2 w4o3m2/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
21. 8. 2009
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.