Mgr. Jan Vondráček

Master's thesis

Soudní kontrola činnosti politických stran

Court Control over the Political Parties
Abstract:
Diplomová práce se zabývá soudní kontrolou činnosti politických stran. Nejprve je definován pojem „politická strana“, následně je analyzována stávající právní úprava činnosti politických stran a možnosti soudní kontroly. Výsledky této kontroly jsou demonstrovány na judikatuře soudů. V závěru je zhodnocen význam soudní kontroly činnosti politických stran.
Abstract:
The diploma work is devoted to the judicial control of the activities of the political parties. Firstly the concept of political party is defined. Subsequently the current legal regulations of the political parties´ activities and options of judicial control are analyzed. Consequences of this judicial control are documented by practice of the courts of law. In the conclusion the importance of the judicial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta