Bc. Anna Zavadilová

Master's thesis

Etika a reklama

Ethics & Advertising
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení reklamy z hlediska etiky. K tomuto účelu jsou definovány hypotézy, na které se závěrečná práce snaží odpovědět a nalézt řešení pro zlepšení situace ve zkoumané oblasti. V teoretické části jsou definovány pojmy etika a reklama, včetně popsání jejich historického vývoje až do současnosti. Praktická část rozebírá oblast neetických reklam a posléze i téma děti v …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate in terms of advertising ethics. For this purpose are defined hypotheses, which are final thesis tries to answer and find solutions to improve the situation in the surveyed area. In the theoretical part of this work there are defined the terms ethics and advertising, including describing their historical development up to now. The practical part discusses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedúci: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní