Bc. Linda Cinková

Diplomová práce

West Indian Experience in Britain in the Second Half of the Twentieth Century: Bittersweet Homecoming

West Indian Experience in Britain in the Second Half of the Twentieth Century: Bittersweet Homecoming
Anotace:
Diplomová práce ´West Indian Experience in the Second Half of the Twentieth Century: Bittersweet Homecoming' je založená na srovnání literární tvorby Michelle Cliff, Andrey Levy a Caryla Phillipse a textová analýza je doplněná historickými, kulturními, politologickými a sociologickými zdroji. Cílem předložené práce je poukázat a osvětlit určité aspekty imigrace z Karibiku do Británie po druhé světové …více
Abstract:
English Summary The thesis ´West Indian Experience in the Second Half of the Twentieth Century: Bittersweet Homecoming' analyzes the aspects of West Indian immigration to Britain which marks the beginning of a new, multicultural era in Britain. In 1948, the Empire Windrush carried 492 passengers from Jamaica who were to settle in Britain and this date is symbolically referred to as the beginning of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta