Bc. Petr Boušek

Bachelor's thesis

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

Position and picture of the current family in TV advertising
Abstract:
Bakalářská práce Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě podává přehled o minulosti, přítomnosti a budoucnosti dvou pojmů: RODINA a REKLAMA. V teoretické části tyto termíny zkoumá, popisuje, jakým procházely vývojem, a klade si otázku nad obrazem budoucím. Druhá, praktická část, analyzuje obraz reklamní rodiny, který nám je předkládán reklamními tvůrci. Srovnává, v čem tento obraz odpovídá …more
Abstract:
The bachelor thesis Position and picture of the current family in advertising gives an overview of past, present and future of two terms: FAMILY and ADVERTISING. The theoretical part explores these terms, describes the development they went through and questions the future image. The second, practical part analyses the image of the advertised family, which is presented to us by ad makers. It compares …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic