Theses 

Analýza silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu – Ing. Edita Vítová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Edita Vítová

Bakalářská práce

Analýza silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu

SW analysis of strengths and weaknesess of business enterprise

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu Amálka lesk s.r.o.. Teoretická část se věnuje popsání pojmů marketingové řízení, analýza vnitřního a vnějšího prostředí, marketingový mix a pojmem SWOT analýza. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti, vypracování SW analýzy, analýzu vnějších a vnitřních vlivů na činnost firmy a závěrečné doporučení.

Abstract: The bachelor thesis analyzes the strengths and weaknesses of business enterprise of the company Amálka lesk Ltd. Theoretical part is devoted to describe the concepts of marketing management, analysis of internal and external environment and the concept of SWOT analysis. The practical part contains the characteristics of the company, developing SW analysis, marketing mix, analysis of external and internal influences on the activity of the company and the final recommendations.

Klíčová slova: Marketing, makroprostředí, mikroprostředí, SWOT analýza, silné stránky, slabé stránky, marketingový mix, makro – environment, micro – environment, SWOT analysis, strenghts, weaknesses, marketing mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz