Tomáš LÖRINCZ

Diplomová práce

Licenční smlouva

License agreement
Anotace:
Licenční smlouva je z podhledu tvůrčích osobností velmi důležitým instrumentem, jenž je upraven v autorském zákoně, který chrání autorská práva, jež se vyvíjela dlouhá staletí. Proto diplomová práce Licenční smlouva začíná historickým vývojem autorskoprávní ochrany. Poté se plynule přechází na široký pojem autorského práva, kde se autor věnuje problematice autorského díla, autorství a jejich ochrany …více
Abstract:
Licence agreement is an important instrument from an author's view which is regulated by copyright law. Copyright law is a form of protection which has been evolved over centuries and that is the reason why begins this diploma thesis with historical development of copyright protection. Next part is devoted to broad concept of copyright law which deals with copyright, authorship and their protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petra Žikovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÖRINCZ, Tomáš. Licenční smlouva. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo