Bc. Zdeňka CHMELAŘOVÁ

Diplomová práce

Ošetřovatelská dokumentace v domácí ošetřovatelské péči

Nursing documentation by the home nursing care
Anotace:
Ošetřovatelská dokumentace je i v současné době stále velmi diskutovaným tématem. Možná právě proto, že stále ještě mnoho zdravotnických pracovníků (lékařů i nelékařů) dostatečně nechápe důležitost a závažnost tohoto dokumentu. Dokumentace nejen že poskytuje validní informace o klientovi a jeho zdravotním stavu, ale také zajišťuje kontinualitu jeho ošetřovatelské péče a v neposlední řadě se stala důkazním …více
Anotace:
atelská dokumentace stále není jednotná, je mnoho způsobů vyplňování, různé agentury si ji upravují dle svých potřeb, nicméně vždy odpovídá právní normě. Výsledky výzkumného šetření pomohly zmapovat úroveň ošetřovatelské dokumentace v domácí ošetřovatelské péči a přístupu sester k ní.
Abstract:
Nursing documentation is currently still very hot topic. Perhaps because they are still many health workers (physicians and non-physicians) sufficiently understand the importance and seriousness of this document. The documentation not only provides valid information about the client and his health, but also ensures continuous flow its nursing care and ultimately became a piece of evidence in case of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELAŘOVÁ, Zdeňka. Ošetřovatelská dokumentace v domácí ošetřovatelské péči. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w53vou w53vou/2
13. 8. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
14. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.